Predslov autora        3

Úvod        13

Filozofická  antropológia        15
Koncepcia humánnej podstaty        20
Historické pozadie filozofie človeka        24
Max Ferdinand Scheler        53

Životopis        54
Všeobecná charakteristika jeho filozofie        56
Filozofia a iné formy poznania        59
Etika        61
Materiálna hodnota – etika        61
Osoba a spoločnosť        63
Náboženstvo        64
Sympatia        64
Práca Schelera a jej vplyv        65
Helmuth  Plessner        67
Životopis        68
Filozofia        70
Arnold  Gehlen        72
Životopis        73
Myslenie a dielo        74

Návraty filozofov do minulosti        79

Novoheglovstvo        79
Benedetto Croce        80
Život a práca        80
Estetika        83
Logika a história        85
Etika a politika        86
Giovanni Gentile        88
Životopis a tvorba        88
Gentileho názory        90
Sociálna a politická filozofia        92
Novoaristotelizmus        93
Bernard Bolzano        94
Životopis a vedecká práca        94
Základné ontologické kategórie        96
Pravda a stupne správnosti        97
Analýza, dedukcia a následnosť        98
Friedrich Adolf Trendelenburg        100
Životopis a práca        100
Franz Clemens Brentano        101
Život a tvorba        101
Psychológia        103
Úmyselnosť        104
Typy bytia: substancia, akcident a hranica        105
Pravda        107
Etika a teória hodnoty        108
Filozofia teológie        109
Historiografia filozofie        109
Jean-Gaspard Félix Lacher Ravaisson-Mollien        110
Život a práca        110
William David Ross        112
Život a práca        113
Jaroslav Martinka        115
Životopis        115
Vedecká činnosť        116
Ákos  Pauler        117
Životopis        118
Vedecká činnosť        118

Metafyzika        123

Predmet a definícia metafyziky        123
Súčasné chápanie metafyziky        124
Podstata a rámec metafyziky – pôvod názvu        126
Metafyzika a jej vzťah ku kresťanskej teológii        133
Vyšetrovanie existencie        134
Všeobecná metafyzika        136
Špeciálna metafyzika        138
Veda o svete ako celku        139
Existencia Boha        141
Vzťah ducha a tela        143
Vzťah rozumu a tela        144
Samuel Alexander        147
Alexandrova mladosť        147
Vstup do produktívneho života        148
Priestor, čas a božstvo        150
Stupne súcna        150
Poznanie a hodnoty        151
Alfred North Whitehead        152
Život a vedecká tvorba        152
Matematika a logika        154
Filozofia vedy        156
Špekulatívna metafyzika        159
Novoscholastika – Novotomizmus        162
Novoscholastika v Taliansku a Španielsku        167
Matteo Liberator        168
Životopis a vedecká činnosť        168
Giovanni Maria Cornoldi        169
Život a vedecká činnosť        170
José URRÁBURU        170
Životopis a vedecká činnosť        171
Lepold Fonck        172
Životopis a vedecká činnosť        172
Réginald Garrigou-Lagrange        173
Životopis a vedecká tvorba        173
Agostino Gemelli        174
Životopis        175
Vedecká činnosť        175
Francesco di Paola Satolli        178
Život a tvorba        178
Vedecká tvorba        178
Novoscholastika vo Francúzsku        179
Émile Boutroux        182
Životopis a vedecká tvorba        182
Jacques Maritain        185
Životopis        185
Vedecká práca Maritaina        187
Oblasti ktoré zahrňuje Maritainova filozofia – etika        190
Metafyzika        191
Epistemológia        194
Filozofia prírody        198
Prirodzená teológia a filozofia náboženstva        200
Estetika a filozofia umenia        204
Morálna a politická filozofia        207
Maritainov tomizmus        213
Vplyv        214
Étienne Gilson        215
Život        216
Vedecká práca        217
Novoscholastika v Belgicku        218
Désiré-Joseph Mercier        219
Životopis        219
Práca v Cirkvi pre vedu        220
Maurice De Wulf        221
Životopis a vedecká činnosť        221
Novoscholastika v nemecky hovoriacich krajinách        223
Josef Wilhelm Karl Kleutgen        226
Životopis        226
Vedecká práca        228
Tilman Pesch        230
Život a vedecká práca        231
Albert Stöckl        232
Život a vedecká tvorba        232
Joseph Geyser        233
Život a vedecká tvorba        233
Franz Ehrle        234
Život a vedecká tvorba        234
Frank Sawicki        235
Život a vedecká tvorba        235
Novoscholastika v Poľsku        236
Marian Ignacy Morawski        237
Život a vedecká tvorba        237
Karol WojtyŁa        238
Životopis a vedecká tvorba        238
Mieczysław Albert Krąpiec        241
Život a vedecká činnosť        242
MieczysŁaw Gogacz        243
Život a vedecká činnosť        243
Novoscholastika v Anglicku a v USA        244
Alasdair MacIntyre        245
Životopis        245
Vedecká aktivita        246
Náboženstvo        250
Gertrude Elizabeth Margaret Anscombová        251
Životopis        251
Vedecká aktivita        253
Ralph Matthew McInerny        255
Životopis a tvorba        256
Sir Michael Anthony Eardley Dummett        257
Život a vedecká tvorba        259
Dummett a iní filozofi        261
Realizmus a antirealizmus        262
Dummett rímský katolík        263
Šírka vedeckého záberu        264
Dummettov vplyv        264
Peter Thomas Geach        265
Životopis a vedecká činnosť        265
Novotomisti v USA        266
Novoscholastika v Čechách a na Morave         268
Pavel Julius Vychodil        272
Život a vedecká činnosť        272
Josef Kachník        273
Život a vedecká činnosť        273
Eugen Kadeřávek        274
Život a vedecká práca        275
Antonín podlaha        277
Život a tvorba        277
Alois Lang        279
Život a vedecká činnosť        279
Josef Kratochvil        281
Životopis        281
Vedecká činnosť        282
Novoscholastika a novotomizmus na Slovensku        285
Ladislav Hanus        285
Životopis        285
Vedecká činnosť        286
Alexander Spesz        287
Životopis        288
Vedecká činnosť        288
František Skyčák ml.        290
Životopis        290
Vedecká činnosť        290
Cyril Dudáš        292
Životopis        292
Vedecká činnosť        292
Maximilián Chladný-Hanoš        293
Životopis        293
Vedecká činnosť        294
Maďarskí novoscholastici a novotomisti        295
Lájos Franciscy        296
Životopis        296
Vedecká činnosť        296
Ede Mihálovics        299
Životopis        299
Vedecká činnosť        300
Novoscholastika v Chorvátsku a v Slovinsku        303
Josef Stadler        304
Životopis        304
Literárna tvorba        306
Stjepan Zimmermann        307
Život a vedecká tvorba        307
Aleš Ušeničnik        309
Život a dielo        309
Tomáš Akvinský a tomizmus: budúce výhľady        310

Filozofia života a historizmus        313

Henri Louis Bergson        316
Životopis a jeho mienenie        316
Priestor a čas        320
Rozum a intuícia        322
Vnímanie a pamäť        325
Bergson a Zeno        326
Metafyzika a filozofia rozumu        327
Veda a metafyzika: élan vital        329
Morálka a náboženstvo        333
Revitalizácia bergsonismu        336
Jean Marie Guyau        337
Život a práca        338
Hans Adolf Eduard Driesch        340
Život a práca        340
Filozofické úvahy a výklad        341
Ludwig Klages        345
Život a dielo        346
Výsledky jeho vedeckej tvorby        347
Hermann Graf Keyserling        348
Život a vedecká práca        348
Diela        350
Georg SIMMEL        351
Život a práca        351
Oswald SPENGLER        354
Životopis        354
Tvorba a rozhodnutia        355
Wilhelm DILTHEY        359
Život, myslenie a skutky        359
Ernst Troeltsch        363
Životopis        363
Vedecká práca        364
Eduard Spranger        370
Životopis        370
Vedecká činnosť        371
Theodor Litt        372
Životopis        373
Filozofická pozícia        374
Hans Freyer        376
Životopis        377
Dielo        377
Erich Rothacker        378
Život a jeho vedecká činnosť        378
José Ortega y Gasset        379
Život a vedecká tvorba        379
Filozofia        380
Maurice Blondel        382
Život a vedecká činnosť        382
Filozofia        383
Metodológia        385
Štefan Polakovič        386
Životopis        386
Vedecká činnosť        387
Edouard Le Roy        387
Život a vedecká tvorba        388

Literatúra        389

Menný register        395