Kúpa knihy na www.shopherba.skPoužité skratkyPodobenstvá

Boh začína plniť svoj sľub        

Podobenstvá        
Ježiš Učiteľ        
1. Soľ zeme a svetlo sveta        
2. Podobenstvo o dvoch staviteľoch        
3. Podobenstvo o rozsievačovi        
    Semeno zasiate na kraji cesty        
    Semeno zasiate do skalnej pôdy        
4. Podobenstvo o kúkoli         
5. Podobenstvo o horčičnom zrnku        
6. Podobenstvo o „Kvase“         
7. Podobenstvo o „poklade a o perle“        
8. Podobenstvo o „sieti“        
9. Podobenstvo o „stratenej ovci“   

    
10. Podobenstvo o robotníkoch poslaných do vinice        
11. Podobenstvo o dvoch synoch        
12. Podobenstvo o sliepke a jej kuriatkach (výčitky Jeruzalemu)        
13. Podobenstvo o svadobnej hostine        
14. Podobenstvo o vernom správcovi        
15. Podobenstvo o desiatich pannách        
16. Podobenstvo o talentoch (hrivnách)        
17. Podobenstvo o nočnom strážnikovi a o sluhoch        
18. Zbitý pastier a rozpŕchnuté stádo        
19. Podobenstvo o „milosrdnom Samaritánovi        
20. Podobenstvo o čestných miestach        
21. Podobenstvo o pravej charite  (voľba pozvaných)        
22. Podobenstvo o stavbe veže         
23. Podobenstvo o márnotratnom synovi        
24. Podobenstvo o „nepoctivom správcovi"        
25. Podobenstvo o „boháčovi a Lazarovi"        
26. Podobenstvo o presadení moruše silou viery        
27. Podobenstvo o služobníkovi        
28. Podobenstvo o „nespravodlivom sudcovi a o nástojčivej vdove"         
29. Podobenstvo o „farizejovi a mýtnikovi"        
30. Podobenstvo o „desiatich sluhoch"         
31. Podobenstvo o „vražedných vinohradníkoch"        
32. Podobenstvo o „figovníku“        
33. Podobenstvo o boháčovi        
34. Podobenstvo o neplodnom figovníku        
35. Podobenstvo o nepravých učeníkoch        
36. Podobenstvo o stratenej drachme        
37. Podobenstvo o dobrom pastierovi a stáde        
38. Podobenstvo o neodbytnom priateľovi        
39. Podobenstvo o služobníkovi a pánovi        
40. Podobenstvo o pšeničnom zrne        
41. Podobenstvo o pravom kmeni viniča  

      
Prirovnania        
1. Náročnosť apoštolského povolania        
2. Nebezpečenstvo bohatstva (ťava cez ucho)        
3. Vyslanie učeníkov ako baránkov medzi vlkov        
4. Ježiš svetlo sveta        
5. Ježiš a Abrahám (praví a nepraví potomkovia Abraháma – sluha a syn)        
6. Obielené hroby  (proti farizejom a učiteľom zákona)         
7. Žiak nie je nad učiteľa        
8. Cena učeníkov a vrabcov        
9. Ježiš a Belzebub         
10. Pravý poklad = dobrovoľná chudoba        
11. Mŕtvola a supy  (príchod Syna človeka...)        
12. Pokorná služba        
13. Rodiaca žena a učeníci        
14. Kalich utrpenia   

      
Zázraky na nemocných        
Ježiš Lekár        
1. Uzdravenie hluchonemého        
2. Uzdravenie dcéry Kanaánčanky         
3. Uzdravenie malomocného        
4. Uzdravenie desiatich malomocných        
5. Uzdravenie ochrnutého        
6. Uzdravenie chorého pri Betesdskom rybníku        
7. Uzdravenie slepého pri Jerichu        
8. Uzdravenie dvoch slepcov        
9. Uzdravenie stotníkovho  otroka [chlapca]        
10. Uzdravenie syna kráľovského úradníka        
11. Uzdravenie Petrovej testinej (svokry)        
12. Uzdravenia rôznych nemocných v Kafarnaume        
13. Uzdravenie ucha veľkňazovho sluhu        
14. Uzdravenie človeka s vyschnutou rukou        
15. Uzdravenie chorého na vodnatieľku         
16. Uzdravenie ženy trpiacej na krvotok        
17.  Uzdravenie epileptika        
18. Uzdravenie posadnutého nemého        
19. Uzdravenia mnohých nemocných pri jazere        
20. Uzdravenie posadnutých v Gadare        
21. Uzdravenie posadnutého v kafarnaumskej synagóge        
22. Uzdravenie zhrbenej ženy v sobotu        
23. Uzdravenie slepého a nemého posadnutého zlým duchom        


Vzkriesenia z mŕtvych         
1. Vzkriesenie Jairovej dcéry        
2. Vzkriesenie Lazara        
3. Vzkriesenie syna naimskej vdovy        

Zázraky na prírode         
Ježiš Pán prírody        
1. Utíšenie búrky na jazere        
2. Ježiš kráča po mori         
3. Kliatba nad figovníkom         
4. Prvé rozmnoženie chlebov        
5. Druhé rozmnoženie chlebov        
6. Chrámová daň – peniaz z úst ryby        
7. Zázračný rybolov         
8. Druhý zázračný rybolov         
9. Voda premenená na víno

        
Splnenie úlohy  

      
Literatúra